Van
Naar
Gewenste leverdatum
Type document
Aantal pagina's of woorden
/
ITS Tolken & Vertalen
Baken 18
9732 BA Groningen
050 549 6 203
06 57 29 74 71

Referanslarımız

     Yazılı ve sözlü tercüme yaptığımız kurum, kuruluş ve işyerleri:

 

» Groningen Belediyesi   
» Universitair Medisch Centrum Groningen (Groningen Üniversite Hastanesi)
» DUO (Hollanda Eğitim Bakanlığı Burs Kurumu)
» Tolk- en Vertaalcentrum Nederland (TvcN)
» IPSy, GGz, PsyQ, Algemeen Maatschappelijk Werk

» Black & Decker

» Kontakt der Kontinenten

» NOVO

» Cinop

» Parket Groningen en Assen (Groningen ve Assen Savcılığı)

» Rechtbank Groningen (Groningen Asliye Hukuk Mahkemesi)

» Rechtbank Assen (Assen Asliye Hukuk Mahkemesi)

» Rechtbank Leeuwarden (Leeuwarden Asliye Hukuk Mahkemesi)

» Gerechtshof Leeuwarden (Leeuwarden Yüksek Mahkemesi)

» Concorde Group 

» Apollo Real Estate

» Side Real Estate

» Bureau Jeugdzorg (Gençlik Bakım Kurumu)

» Raad voor de Kinderbescherming  (Coçuk Esirgeme Kurumu)


   Gizlilik şartlarından dolayı bütün kurumları açıklamamız mümkün değildir. 

 

Tercüme ettiğimiz belgelerden örnekler:

 

 • Noterlik belgeler
 • Şirket yazışma ve sözleşmeleri  
 • Hisse devir sözleşmesi
 • Celp(name)
 • Sanık Celbi
 • Hissedarlar kararı 
 • Sağlık raporları 
 • Epikriz raporları
 • Evlilik feshi / partnerlik feshi bildirmleri
 • Evlilik cüzdanı 
 • Boşanma kararı
 • Hollanda vatandaşlığına alınma kararı (Immigratie en Naturalisatiedienst)
 • Kira sözleşmesi
 • Doğum kayıt örneği 
 • Nüfus kayıt örneği
 • Profesyonel futbol sözleşmesi 
 • Tapu 
 • Belediye yazışmaları 
 • İlahiyat hususlarında sözlü ve yazılı tercüme
 • Ruhsat
 • İmza sirküleri 
 • İş / Çalışma Sözleşmesi 
 • Kullanım kılavuzu (Teknik)
 • Ehliyet
 • Pasaport
 • Bildiri yazıları 
 • Websitesi
 • Fiyat teklifi
 • Genel teslim şartları 
 • Evlilik şartları 
 • Mahkeme kararı / yargıtay ilamı
 • İddianame
 • İcra belgeleri / koruma tedbiri 
 • İcra memuru tebligatı 
 • Maaş bordrosu 
 • Emeklilik belgeleri
 • Araştırma raporu (Teknik)
 • Analiz raporu (Teknik) 
 • Yazılım uygulamaları
 • Teftiş raporu

 

1993 yılından beri sözlü tercüme yaptığımız kurumlardan örnekler:

 

 • Groningen Asliye Hukuk Mahkemesi /  Assen Asliye Hukuk Mahkemesi /  Leeuwarden Asliye Hukuk Mahkemesi / Leeuwarden Yüksek Mahkemesi / Zwolle Asliye Hukuk  Mahkemesi /  Almelo Asliye Hukuk Mahkemesi  /  Çeşitli Avukat Büroları / Çeşitli Noterlikler / Savcılıklar / Çeşitli Polis Karakolları
 • > 4325 saat.

 

 • Bureaus Jeugzorg (Hollanda Gençlik Bakım Kurumu)  / Raad voor de Kinderbescherming (Çocuk Esirgeme Kurumu) /  Maatschappelijk en Juridische Dienstverlening (Sosyal ve ve Hukuki  Danışmanlık Hizmetleri) / GGz (Ruhsal Sağlık Kurumu / IPsy / PsyQ / Psychologen Praktijk /  Psychiaters
 • > 7125 uren.

 

 • Devlet kurumları: Overheid / Gemeenten /  GSD / SoZaWe   > 4550 uren.

 

 • Gezondheidsintellingen: Huisarstenpraktijk, Specialisten, Ziekenhuizen, Fysiotherapeuten, Diëtisten
 • Sağlık kurumları: Aile doktorları, uzman hekimler, hastaneler, fizik tedavi uzmanları, diyetistler
 • > 4560 uren
sinds 1993 tolken/vertalen