Van
Naar
Gewenste leverdatum
Type document
Aantal pagina's of woorden
/
ITS Tolken & Vertalen
Baken 18
9732 BA Groningen
050 549 6 203
06 57 29 74 71

Onze opdrachtgevers:

 


» Gemeente Groningen

» Universitair Medisch Centrum Groningen
» Duo-IB-Groep 
» Tolk- en Vertaalcentrum Nederland (TvcN)
» IPSy, GGz, PsyQ, Algemeen Maatschappelijk Werk

» Black & Decker

» Kontakt der Kontinenten

» Congressteden

» Cinop

» Parket Groningen en Assen

» Rechtbank Groningen

» Rechtbank Assen

» Rechtbank Leeuwarden

» Gerechtshof Leeuwarden

» Concorde Group

» Apollo Real Estate

» Side Real Estate

» Bureau Jeugdzorg

» Raad voor de Kinderbescherming 

 

Smart Wonen

Smart Werving & Selectie

Expolease Wonen

 

Wij vertalen o.a. onderstaande documenten:

 • Notariële akte
 • Bedrijfscorrespondentie
 • Levering aandelen
 • Dagvaarding
 • Oproeping van verdachte
 • Tekenbevoegdheid directeur groot aandeelhouder
 • Aandeelhoudersbesluit
 • Medische verklaring
 • Epicrise
 • Kennisgeving van inschrijving ontbinding huwelijk
 • Huwelijksakte
 • Beschikking echtscheiding
 • Kennisgeving van naturalisatie (Immigratie en Naturalisatiedienst
 • Optieverklaring (inzake naturalisatie)
 • Huurovereenkomst
 • Geboorteakte
 • Conclusie van repliek in conventie
 • Conclusie van antwoord in reconventie
 • Contract professionele voetballer
 • CvD tevens Repliek in Reconventie
 • Akte van Eigendom
 • Uittreksel uit het Bevolkingsregister / GBA Gemeentelijke Basisadministratie
 • Portfolio Geestelijke Bedienaren
 • Verklaring van Toestemming
 • Legalisatie handtekening
 • Arbeidsovereenkomsten
 • Kwaliteitshandboeken
 • Handleiding
 • Rijbewijs
 • Paspoort
 • Kennisgeving
 • Website
 • Offerte
 • Prijsopgave
 • Algemene voorwaarden
 • Huwelijksvoorwaarden
 • Vonnis en beschikking
 • Tenlastelegging
 • Bekendmaking van verlenging van Nederlanderschap
 • Dwangbevel
 • Loonspecificatie
 • Toekenning ouderdomspensioen
 • Aandeelhoudersbesluit
 • Desk Research
 • Analyserapporten
 • Onderzoeksrapporten
 • Inplementatie van software
 • Inspectierapporten

 

Wij tolken sinds 1993 bij de volgende instanties:

 • Rechtbank Groningen / Rechtbank Assen /  Rechtbank Leeuwarden /  Gerechtshof Leeuwarden / Rechtbank Zwolle /  Rechtbank Almelo /  Diverse Advocatenkantoren / Diverse Notariskantoren / Parketten van Justitie / Immigratie- en Naturalisatiedienst / Politie:
 • > 4325 uren.

 

 • Bureaus Jeugdzorg / Raad voor de Kinderbescherming / Maatschappelijk en Juridische Dienstverlening / GGz / IPsy / PsyQ / Psychologen Praktijk /  Psychiaters
 • > 7125 uren.

 

 • Overheid: Gemeenten /  GSD / SoZaWe   > 4550 uren.

 

 • Gezondheidsintellingen: Huisarstenpraktijk, Specialisten, Ziekenhuizen, Fysiotherapeuten, Diëtisten
 • > 4560 uren
sinds 1993 tolken/vertalen